BODY – MIND – SPIRIT

BOKA DIN TID HÄR

NU FINNS VI ÄVEN PÅ ODENPLAN NORRTULLSGATAN 13

"

LEV MED FULL ENERGI, GLÄDJE OCH HÄLSA

Med fokus på Holistiska hälsometoder Livsstilsmedicin kan vi på Healing Rocks bland annat erbjuda:

 • Medicinskt godkänd kroppsscanning
 • Frekvensscanning och behandling 
 • Shamanska energimedicinska behandlingar
 • Ört – och Näringsmedicin  -stöd för att stärka din hälsa och påskynda läkning
 • Individuell Kostrådgivning
 • Skräddarsydda detoxprogram
 • Coaching och mentorskap under din hälsoresa
 • Föreläsningar och kurser i Kost- och Näringskunskap, Örtmedicin samt God Energibalans

Vi skräddarsyr dina behandlingar – du får nya verktyg och en starkare hälsokraft.

Healing Rocks är en inspirerande och tillåtande hälsoplats där inre och yttre hälsa tvinnas samman till ett och där helhetshälsan alltid är större än delarna.

Här kan du bli en bättre version av dig själv! Hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma upp i fart på din hälsoresa!

Med Energimedicinska behandlingar ( Shamansk behandling och/eller Soul Activation) får du en bättre balans på kropp, tanke och själ. Du får t ex hjälp med att tydliggöra och släppa taget om tung energi, blockeringar, händelser mm som inte längre gynnar dig, och vi belyser dina fantastiska tillgångar, talanger och styrkor så att läkningsprocesser och din personliga utveckling sätter fart.

NATURENS LÄKANDE KOST, NÄRING OCH ÖRTER!

Låt glädje, färg, variation och intuition styra ditt val av mat och läkeväxter. Äter du det du känner ger dig mest glädje och energi? Mat är energi och det är viktigt att välja en kost som är giftfri, näringsrik, näringstät och som ger dig den energi du behöver. Har du problem med hälsan är det desto viktigare att få en god och funktionell kunskap om vilken mat och näring/ örtmedicin du behöver stötta upp med för att nå en optimal hälsa.

OBS!  Vid avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

OBERON

60 min Pris 1 550kr
90 min Pris 1 850kr

OBS!  Vid avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

SHAMANSK BEHANDLING

75-90 min           Pris:  1 500 kr 

Med hjälp av Shamansk behandlingar får du en möjlighet att dels tydliggöra och även släppa taget om belastande tankemönster, beteenden, blockeringar, personer och händelser mm. Med de Shamanska metoderna balanseras dina chakran, vi får bukt med blockerande och/el tunga energier samt vid behov göra vi en Soul Retrieval för att hämta hem och läka ev tidigare själsblockeringar och händelser.” Du får ofta med dig en uppgift eller något att jobba på och ibland kan det vara bra att göra en uppföljning en tid senare.

   

OBS!  Vid avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris. 

Es Teck Scanning

ES TECK -MEDICINSK SCANNING SAMT ANALYS – INKL NÄRINGSMEDICINSK RÅDGIVNING 

NYBESÖK 90 min                              PRIS:  2 100 kr

ÅTERBESÖK                                        PRIS:  1 600 kr

En funktionsmedicinsk analys av hälsoläget. Du har kanske haft olika mindre eller större hälsoproblem under en tid eller känner att det är dags att göra en helhetsmässig hälsokontroll.

Under första besöket kartlägger vi tillsammans din nuvarande hälsosituation och livsstil. Här ingår kortare samtal för att kunna utforma en väl fungerande behandlingsplan. Du har ansvaret för din hälsa och jag hjälper dig gärna att hitta orsaken/erna till dina hälsoproblem. Jag guidar och hjälper dig med en att -göra -plan över vad du behöver göra för att stärka upp/  sätta i gång läkningsprocesser och/eller balansera upp din hälsa. Det är bra om du innan vi träffas funderar på vad du önskar med besöket.

Medicinsk Scanning med Es Teck scanner*  tar ca 4 minuter och här får vi  aktuella analysresultat över hur kroppen fungerar. Jag analyserar dina värden och vi går igenom dessa på plats. Du får med dig en kortare sammanställning över de viktigaste uppmätta värdena från scanningen samt individuella kostråd och rekommendation på eventuella örter/näring som kan vara avgörande för att snabbare komma i balans.

*läs gärna vidare om Es Teck Medicinsk scanner under ”Behandlingar”

Priset inkluderar allt arbete knutet till konsultationen.

OBS!  Vi avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

Es Teck (tidigare E.I.S) fungerar på samma sätt som EKG och EEG i och med att den läser av den elektriska aktiviteten i vätskerummet mellan cellerna och blodkärlen och du får upp tredimensionella bilder av hur organ och organsystemen i din kropp fungerar. Med hjälp av Es Teck kan tidiga obalanser upptäckas och du ser tydligt avvikelser i olika funktioner.

Es Teck kan utgöra ett komplement till andra undersökningsmetoder i och med att du kan studera din fysiologi som en helhet och även studera effekterna av den behandling du genomgår och se skillnader.

Es Teck ger en funktionsanalys av bland annat:

 • Mage/tarmfunktion
 • Hjärtats funktion /cirkulationen /syresättning
 • Balansen i det autonoma nervsystemet (och även i förhållandet till hjärtats arbete – s.k HRV-funktion)
 • Immunförsvarets funktion samt lymfsystemets funktion
 • Det endokrina systemet balans
 • Kroppssammansättningen och vätskebalans
 • Energitillverkning samt pH-värde, m.m.

Mer detaljerad information om Es Teck:

Es-Teck medicinskt godkänd kroppsscreening

Es-Teck har utvecklats i Frankrike av läkare, fysiker, matematiker och dataexperter. Idag är detta den enda teknologi som kan ge en total funktionsanalys av både organ och system i kroppen. Tekniken i Es-Teck är medicinskt godkänd av Amerikanska Food och Drug Administration (FDA), världens tuffaste tillståndsmyndighet. EU:s tillståndsmyndighet har godkänt Es-Teck och den används idag av läkare och terapeuter runt om i världen. Es-Teck räknas vara en av de mest omfattande och väl verifierade kroppsscreening metoderna som finns på marknaden.

Screeningen bedömer 74 olika fysiologiska parametrar och dess funktionella status.

 • Ph – värde
 • Signalsubstanser – stresshormoner – dopamin – serotonin – GABA
 • Kolesterol
 • Diabetes screening
 • Kroppssammansättning
 • Vätskebalansen
 • Sköldkörtelns funktion
 • Fria radikaler – oxidativ stress
 • Status för vissa mineraler
 • Hur cellens energiomsättning fungerar
 • Grundämnesomsättning
 • Hur cirkulation och syresättningen fungerar; båda viktiga faktorer för bl a närings-transport, avgiftning och värmereglering. Utan tillräckligt med blod och syre kan cellerna inte fungera bra.
 • Om det finns lokala inflammationer och om kroppen i så fall arbetar med att försöka läka dem eller inte. Förhöjd inflammationsnivå är en stor ohälsorisk. Exempelvis minskar inflammationsprocesser syretillgången i hjärnan och kan ge depression.
 • Metabolismen, den generella ämnesomsättningen. Om aktiviteten är för hög, går det åt väldigt mycket energi och på sikt ökar risken för utbrändhet.  
 • Hjärt – kärlsystemet. Ger en bild av hjärt-kärlsystemet. 
 • Nerver – hudområden. Indikationer för kroppsterapi, t ex kiropraktik. 
 • Livsstilsanalys visar hur individen påverkas av den aktuella livsstilen. 
 • Sportevaluering. Test före och efter träning visar om sättet att träna/motionera är uppbyggande eller nedbrytande för personen ifråga.

Man kan jämföra tekniken med EKG som dom flesta känner till och som visar hjärtats tillstånd. I Es-Teck är det en liknande signal som heter ESG och som visar hela kroppens tillstånd.

Avläsningen tar några minuter och utföres genom att du placerar dina händer och fötter på metallplattor samt två elektrodplattor som fästes i pannan. På ena pekfingret fästes en oxymeter som ger följande data: Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekvens, Artärpulskurva (blodflödet ut i kroppen) Ditt blodtryck tas i samband med mätningen. Resultatet syns på datorn med text och tydliga tredimensionella bilder.

Es-Teck använder följande 5 olika mättekniker

 • Oxymeter 
  ger följande värden, Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekens/puls, Artärpulskurva – blodflödet ut i kroppen.  Tekniken används sedan länge på sjukhus. Med två olika ljusfrekvenser, infrarött ljus resp. rött ljus, mäts två olika typer av hemoglobin; sådant som är mättat med syre och sådant som inte är det. Vidare visas en beräknad hjärtfrekvens/puls liksom en matematiskt beräknad pulsvågkurva, pulspletysmografi, dvs. hur signalen relateras till blodflödet/cirkulationen. Pulspletysmografin, som utgör en fysiologisk mätteknik, studeras inom den biooptiska forskningen.
 • Hjärtfrekvensvariabilitet, HRV 
  När intervallen mellan hjärtslagen varierar för mycket uppstår oönskad arytmi. Om intervallen å andra sidan uppvisar alldeles för liten skillnad handlar det om sänkt hjärtfrekvensvariabilitet, vilket heller inte är önskvärt utan tvärtom en erkänd markör för ohälsa eller sjukdom.

HRV kan användas som indirekt mått på den autonoma nervfunktionen, m a o speglar hjärtfrekvensvariabiliteten balansen mellan sympatisk och parasympatisk aktivitet i det autonoma nervsystemet. Sympatisk överaktivitet indikerar någon form av stress, medan parasympatiskt påslag kan visa på utmattning. Enligt Sörnmo och Palm visar HRV regleringen av inte bara hjärtats funktion utan även av andningen, blodtrycket och kroppstemperaturen. Den kliniska forskningen om HRV har främst gällt neurologiska och kardiologiska tillämpningar.

 • Bioimpedans 
  Med hjälp av bioimpedansvågor kan kroppssammansättningen beräknas, t ex andelen fett i kroppen. På marknaden finns ett antal olika fabrikat som med olika grad av exakthet scannar kroppssammansättningen. Som försvar för mindre noggrannhet hävdas att det är själva förändringen i kroppssammansättningen mellan olika tillfällen som är det verkligt intressanta. DXA, dual-energy X-ray absorption, är en väl utvärderad utrustning och räknas som Gold standard. På grundval av kunskaper om den elektriska konduktansens egenskaper i levande vävnad får man även fram indikationer på tillståndet i vissa vävnader/organ, t ex kronisk inflammation i levern. Spridningen av bioimpedansvågor är relaterad till morfologin och densiteten i interstitiet, vätskerummet mellan cellerna. Dessutom är konduktiviteten proportionell mot ATP-produktionen i cellens mitokondrier (cellens energiproducenter).
 • Medicinsk informatik 
  Som framgår av ovanstående teknikbeskrivningar är det vanligt att kombinera fysiologiska mätdata med kända fysiologiska samband för att få fram indirekta beräkningar av ytterligare fysiologiska parametrar. Medicinsk informatik utgör ett separat forskningsområde t ex på Linköpings universitet som för övrigt har epitetet ”hälsouniversitet”. Syftet är att ”extrahera och förmedla kliniskt relevant information”. Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin, där man använder algoritmer för analys av biologiska data, vilket är speciellt vanligt inom molekylärbiologin. En algoritm är inom datavetenskapen och matematiken en begränsad uppsättning väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift, som från givna utgångstillstånd med säkerhet leder till ett slutresultat.
 • Kliniska tester 
  Korrelation mellan EIS spektralanalys och  DXA för mätning av kroppsfett: r =,92, p < 0.001. Korrelation mellan EIS spektralanalys och HRV-variabler: r =,76, p < 0.001. Testerna visar på god tillförlitlighet när det gäller estimering av kroppssammansättningen och aktiviteten i sympatiska nervsystemet. Testerna utfördes vid dept of Psychiatry and Behavioral Sciences and Department of Medicine University of Miami Miller School of Medicine, Miami, USA. Klinisk forskning avseende vissa sjukdomar och ADHD beskrivs på: www.ldteck.com
 • Medicinska godkännanden

Systemet är verifierat för att studera läkemedel och har bl a följande godkännanden/certifikat:

ES marks (Class IIa): www.softmedtechnology.com (PDF)

Health Canada (Class III): www.softmedtechnology.com (bild)

FDA 510k Clearance: www.softmedtechnology.com (bild)

Kema certified ISO 13485:2003: www.softmedtechnology.com (PDF)

 • Applikationer ES Teck Complex System 
  ES Teck har utvecklats av läkaren och neurologen Albert Maarek i samarbete med matematiker och statistiker för att användas för monitorering av läkemedel och sjukdomsförlopp inom den medicinska vården.

OBS!  Vid avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

KOMBINATIONS BEHANDLING – ES-TECK OCH SHAMANSK BEHANDLING

 NYBESÖK:  120 min                           PRIS : 2 495  KR

ÅTERBESÖK : PRIS:  1 995 KR

Kombinationsbehandling där du får koll på dina fysiologiska analysvärden via Es Teck Medicinsk scanner. Vi går igenom dina analysresultat samt ser vad du ev skulle behöva justera i livsstil samt i ditt  kost och näringsintag etc.  Sedan gör vi en shamansk behandling för att balansera upp dina energier och även här kunna identifiera och ev avlägsna/jobba på  toxiska mönster/prorammeringar och belastningar i ditt system.

OBS!  Vid avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

Kombinationsbehandling – Es Teck och Oberon

120 min  – Nybesök  2495 kr, Återbesök 1995 kr

OBS!  Vid avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

Soul Blueprint Activation

90 min via zoom el på plats – 2200 kr   

Med denna läsning aktiverar vi din personliga och själsliga livsuppgift samt din resa mot att bli mer av den DU är.

Vi fokuserar på dina fantastiska medfödda talanger, utmaningar och mål du har med dig i detta liv och vi hittar även verktyg för att du snabbare skall kunna nå ditt bästa jag.

Med avstamp i ”The Soul Purpose System” tar jag fram din unika själskarta som grundar sig på frekvenserna du har med dig i ditt födelsenamn – vilket sedan tolkas med hjälp av en unik numerologisk metod grundad på skapelsekoderna och symbolerna i Skapelseboken och det hebreiska alfabetet. Denna Soul Blueprint ger dig djupa insikter om dina utmaningar, talanger, mål och din högre livsväg och mål.

Kontakta mig gärna för ytterligare information. Läsningen ges via Zoom eller på plats, och  jag behöver få ditt hela födelsenamn samt födelsedatum någon eller några dag(ar) innan vi ses.

OBS!  Vid avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris. 

 

KOST- & LIVSSTILS RÅDGIVNING

60 min – 950 kr   

För dig som med hjälp av kost och livsstilsförändringar behöver få ordning på hälsan. Ibland  kan det vara extra viktigt att se över sin livsstil samt kost/näringsintag för att på ett optimalt sätt anpassa dessa bitar till den aktuella livssituationen och/eller hälsoproblemet.  Rätt sorts kost tillsammans med lämpliga livsstilsförändringar/justeringar  har en starkt läkande och balanserande förmåga och är viktiga bitar för att nå hållbar hälsa. Med hjälp av rätt sorts kost kan vi må bättre vid exempelvis: viktminskning, en hög stressnivå, ökad mängd träning, inför och efter graviditet, inför och efter operationer/ingrepp, samt vid större och mindre livsomvälvande hälndelser , plötsliga hälsoproblem m.m.

Här ingår intervju/samtal om hälsostatus, livsstil och bakgrund samt vad du önskar uppnå på  individuellt plan.  Vi går sedan igenom hur ditt vardag ser ut och såklart  vad du främst önskar uppnå med ändrad /justerad kost och livsstil..

Det kan vara en god idé att komplettera kostrådgivning med annan behandling som t ex Shamansk Behandling  eller en Es Teck Screening (se olika behandlingsalternativ ovan) för att se kroppens funktioner samt vilka hälsomarkörer som eventuellt behöver tas extra hänsyn till.

Priset inkluderar allt arbete knutet till konsultationen.       

OBS!  Vid avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris. 

LABBANALYSER

Vid behov av labb-analyser rekommenderar jag tex:

www.werlabs.se

www.blodkollen.se

FÖR TIDIGARE KUNDER

Telefonkonsultation 30 min (endast tidigare kunder) –  500 kr

Snabb avstämning på klinik -tidigare kund – 30 min   500 kr

Tel konsultation 60 min (endast tidigare kunder) – 950 kr 

Snabb avstämning på klinik – tidigare kund – 60 min – 950 kr

OBS!  Vid avbokning/ombokning måste det ske inom 24 timmar, I annat fall debiteras fullt pris.

BOKA DIN TID HÄR

NU FINNS VI ÄVEN PÅ ODENPLAN NORRTULLSGATAN 13

OM MARIA

Jag har alltid känt en stor dragning till området för energimedicin och naturlig hälsa och arbetar idag med att ge skräddarsydda behandlingar för att coacha och hjälpa så många som möjligt vidare på sin hälso- och livsresa. Jag har tidigare arbetat som jurist, PR-konsult och journalist ..tills jag i början av 2000-talet blev utbränd och ändrade inriktning.  Fick tillbaka min energi efter en tid och satte ny kurs mot området för holistisk hälsa. Är utbildad motivatör, kognitiv samtalsterapeut, näringsterapeut, örtterapeut, zonterapeut, shamansk healer och soul purpose activator. Jag är på en fantastisk livsresa och gillar att lära nytt och bygga på mina kunskaper om livsstil och hälsa. Har verkat drygt 13 år inom detta område och vet att helhetshälsan spelar en avgörande roll för ett energifullt och livskraftigt liv.

NÅGRA RÖSTER OM MARIA

Maria lyssnar, ser till helheten och är
väldigt noggrann och proffsig!

Annica S

Jag kände mig upplyft och tacksam efter mitt besök hos Maria! Hon är professionell och jag kände mig trygg och omhändertagen. Jag gjorde lite olika behandlingar, provade på Shamansk healing, gjorde en ”soul purpose reading” vilket var otroligt spännande och givande och avslutade med en hälso scanning! Jag kan på det varmaste rekommendera Maria.

Carina N

Får alltid fantastisk hjälp av Maria för
att läka just min kropp och dess
behov.

Eva P

Så fin och kunnig och hjälpsam.
Rekommenderas varmt!

Susanna N

Jag anade inte att så mycket skulle ställas på sin spets. Livet har så många möjligheter så ta det som kommer i din väg och våga prova denna fantastiska soul reading 💖
Gun-Britt Ö

KONTAKT

Välkommen att höra av dig till mig. Här nedan finner du mina kontaktuppgifter.

BESÖKSADRESS

Kvarnstugevägen 25

133 36 Saltsjöbaden

TELEFON

0733-94 64 86